Transkribera

Vill du vara med och tillgängliggöra samlingarna för fler? Hjälp oss att skriva av uppteckningar!

I Folke finns tusentals uppteckningar. Dessa utgör enbart ett litet urval – i Isofs samlingar finns sammanlagt hundratusentals uppteckningar. Merparten av materialet är handskrivet och ibland inte alldeles lätt att läsa. Vill du hjälpa till att tillgängliggöra samlingarna? I Folke finns möjligheten att skriva av berättelser om företeelser, traditioner, folktro och sed, till exempel från en viss ort eller ett visst ämne. Att transkribera gör inte bara berättelserna mer tillgängliga för fler personer utan möjliggör också fritextsökningar.

Skriva av

Tryck på fliken Skriva av för att komma direkt till allt material som går att transkribera. Materialet presenteras i formen av accessioner (i pdf-format) med tillhörande uppteckningar som kan transkriberas. Du kan söka efter valfria ord, eller efter en insamlare eller en särskild ort. Sökmotorn hjälper dig att hitta en specifik person eller ort - börja skriva det/den du letar efter och sökmotorn kommer att ge dig förslag baserade på din sökning.

Transkriberingsfunktion med filtrering.

Sökresultat

Sökträffar får du i form av en sökträffslista (direkt under sökrutan) eller som de blå prickarna i kartan. I sökträffslistan får du upp träffar i form av accessioner med tillhörande uppteckningar. Tryck på Visa uppteckningar för att få en lista över alla uppteckningar som tillhör accessionen. Klicka sedan direkt på sidnumren för att komma till en uppteckning, eller klicka först på pdf:en och följ därefter stegen till vardera uppteckning. I kolumnen längst till höger, Avskriven, ser du framstegen för just den accessionen. På så vis kan man lätt få en överblick över vad som redan har blivit transkriberat, och vad som återstår.

Sökträffslista för Skriva av och exempel.

Statistik

Klicka på Folkeloggan i sökrutan om du vill se statistik på användningen i Folke. Här finns information om hur många uppteckningar som blivit transkriberade och av vem, till exempel. Denna sida är under uppbyggnad och kommer att innehålla mer information framöver.

Bild på statistikflik på Folke

Skriv av slumpmässig uppteckning

Längst ner till vänster på kartan finns knappen "Skriv av slumpmässig uppteckning". Klicka där om du vill få en slumpad uppteckning att transkribera. Kanske är det ett bra sätt att lära känna materialet och hur man transkriberar?

Instruktioner till transkriberingen

Det finns i nuläget två sorters blanketter som du kan transkribera. Den ena kallar vi för "uppteckningsblankett" och dessa ser i princip alltid likadana ut. De innehåller fälten som nämns nedan. Den andra sorten kallar vi för "fritext". Dessa uppteckningar har ett friare utseende och kan vara i formen av ett brev, till exempel. För dessa uppteckningar med detta format anger man innehållet i ett enda textfält, till skillnad från uppteckningsblanketten.

 •  Börja med att ange (om de står med på uppteckningsblanketten):
  • Berättat av:
  • Född år:
  • Född i:
  • Fält under berättat av:
  • Titel:
  • Text:
 • Skriv av raderna exakt som de står, även stavfel. Överstrukna ord kan ignoreras. Om texten radbryts i uppteckningen, klicka då på Enter för att påbörja en ny rad i textfältet.
 •  Om du inte kan läsa något ord på uppteckningen, ange ”###” istället för ordet ifråga. Är det flera ord bredvid varandra som inte kan tydas, skriv ”###” för varje ord.
 • Ibland förekommer specialtecken i uppteckningarna. I den mån du kan, skriv även dessa tecken i avskriften. Det kan till exempel vara ô, skriver som ett o med ^ över.
 • Ibland har upptecknaren fortsatt på en mening nedanför raderna på blanketten. Skriv med det i textfältet. Övriga ord eller tecken som ligger i marginalerna men som inte hör till själva uppteckningen, behöver du inte transkribera. Detta kan du i stället skriva ned i kommentaren till uppteckningen.
 • Består uppteckningen av flera sidor får du gärna skriva in samtliga sidor i samma ruta, men markera när du börjar skriva på en annan sida med ny rad följt av / (ett snedstreck) och sedan ny rad igen där du påbörjar avskriften från nästa sida.
 • Du kan också välja att skicka in en kommentar till avskriften.
 • Ange, om du vill, ditt namn och din e-postadress. Tryck sedan på skicka.
 • Efter kvalitetssäkring kommer texten sedan att publiceras på Folke och införlivas i Isofs digitala arkiv.
Transkriberingsfunktion.