Transkribera

Vill du vara med och tillgängliggöra samlingarna för fler? Hjälp oss att skriva av uppteckningar!

I Folke finns tusentals uppteckningar. Dessa utgör enbart ett litet urval – i Isofs samlingar finns sammanlagt hundratusentals uppteckningar. Merparten av materialet är handskrivet och ibland inte alldeles lätt att läsa. Vill du hjälpa till att tillgängliggöra samlingarna? I Folke finns möjligheten att skriva av berättelser om företeelser, traditioner, folktro och sed, till exempel från en viss ort eller ett visst ämne. Att transkribera gör inte bara berättelserna mer tillgängliga för fler personer utan möjliggör också fritextsökningar.

Skriva av

Tryck på fliken Skriva av för att komma direkt till uppteckningar som går att transkribera. ”För avskrift” är det förvalda läget att söka i. Klicka i "Avskrivet" om du vill se uppteckningar som redan blivit transkriberade. Vlj "Allt" om du vill se båda.

Klicka dig fram på kartan eller i ”Visa sökträffar som lista” för att hitta den uppteckning du vill skriva av. Du kan avgränsa din sökning genom att söka efter:

 • Innehåll. Sök efter valfria sökord.
 • Person. Här kan du söka efter en särskild informant eller insamlare/upptecknare.
 • Ort. Sök efter särskilda orter här. Är man intresserad av alla uppteckningar från en viss ort är det lättaste sättet att klicka sig fram till orten man är intresserad av och på så sätt få en förteckning över alla texter från området.
Transkriberingsfunktion med filtrering.
 • Klicka dig fram på kartan eller via "Visa sökträffar som lista" till den titel som du vill skriva av. Tryck på titeln, och därefter knappen ”Skriv av”.
 • Skriv därefter av uppteckningen. Börja med att ange:
  • Berättat av:
  • Född år:
  • Född i:
  • Fält under berättat av:
  • Titel: Titeln är förifylld men ändra den till den rätta kortare titeln, precis som den står på uppteckningen.
  • Text:
Transkriberingsfunktion.

Instruktioner till transkriberingen:

 •  Skriv av raderna exakt som de står, även stavfel. Överstrukna ord kan ignoreras. Om texten radbryts i uppteckningen, klicka då på Enter för att påbörja en ny rad i textfältet.
 •  Om du inte kan läsa något ord på uppteckningen, ange ”###” istället för ordet ifråga. Är det flera ord bredvid varandra som inte kan tydas, skriv ”###” för varje ord.
 • Ibland förekommer specialtecken i uppteckningarna. I den mån du kan, skriv även dessa tecken i avskriften. Det kan till exempel vara ô, skriver som ett o med ^ över.
 • Ibland har upptecknaren fortsatt på en mening nedanför raderna på blanketten. Skriv med det i textfältet. Övriga ord eller tecken som ligger i marginalerna men som inte hör till själva uppteckningen, behöver du inte transkribera.
 • Består uppteckningen av flera sidor får du gärna skriva in samtliga sidor i samma ruta, men markera när du börjar skriva på en annan sida med ny rad följt av ”/” (snedstreck) och sedan ny rad igen där du påbörjar avskriften från nästa sida.
 • Du kan också välja att skicka in en kommentar till avskriften.
 • Ange, om du vill, ditt namn och din e-postadress. Tryck sedan på skicka.
 • Efter kvalitetssäkring kommer texten sedan att publiceras på Folke och införlivas i Isofs digitala arkiv.