Transkribera

Vill du vara med och tillgängliggöra samlingarna för fler? Hjälp oss att skriva av uppteckningar!

I Folke finns tusentals uppteckningar. Dessa utgör enbart ett litet urval – i Isofs samlingar finns sammanlagt hundratusentals uppteckningar. Merparten av materialet är handskrivet och ibland inte alldeles lätt att läsa. Vill du hjälpa till att tillgängliggöra samlingarna? I Folke finns möjligheten att skriva av berättelser om företeelser, traditioner, folktro och sed, till exempel från en viss ort eller ett visst ämne. Att transkribera gör inte bara berättelserna mer tillgängliga för fler personer utan möjliggör också fritextsökningar.

Skriva av

Tryck på fliken Skriva av för att komma direkt till uppteckningar som går att transkribera. ”För avskrift” är det förvalda läget att söka i. Klicka i "Avskrivet" om du vill se uppteckningar som redan blivit transkriberade. Välj "Allt" om du vill se båda.

Klicka dig fram på kartan eller i ”Visa sökträffar som lista” för att hitta den uppteckning du vill skriva av. Du kan avgränsa din sökning genom att söka efter:

 • Innehåll. Sök efter valfria sökord.
 • Person. Här kan du söka efter en särskild informant eller insamlare/upptecknare.
 • Ort. Sök efter särskilda orter här. Är man intresserad av alla uppteckningar från en viss ort är det lättaste sättet att klicka sig fram till orten man är intresserad av och på så sätt få en förteckning över alla texter från området.
Transkriberingsfunktion med filtrering.

Statistik

Klicka på hamburgermenyn, det vill säga ikonen i sökfältet längst upp till vänster med tre horisontella streck med blå bakgrund, om du vill se statistik på användningen i Folke. Här finns information om hur många uppteckningar som blivit transkriberade och av vem, till exempel. Denna sida är under uppbyggnad och kommer att innehålla mer information framöver.

Bild på statistikflik på Folke

Skriv av slumpmässig uppteckning

Längst ner till vänster på kartan finns knappen "Skriv av slumpmässig uppteckning". Klicka där om du vill få en slumpad uppteckning att transkribera. Kanske är det ett bra sätt att lära känna materialet och hur man transkriberar?

Välj uppteckning att transkribera

Klicka dig fram på kartan eller via "Visa sökträffar som lista" till den titel som du vill skriva av. Tryck på någon av uppteckningarna (de har titeln Ej avskriven som default) och därefter knappen ”Skriv av”. Du kan också klicka på knappen "Skriv av" direkt. (Grön knapp i bild).

Ej avskriven som titel eller tryck på Skriv av.

Du kan också komma direkt från Arkivmaterial-vyn och välja uppteckning att skriva av. Då kan du börja med att läsa hela accessionen i pdf-format och sedan välja ut de sidor som du vill skriva av och klicka på dem.

Instruktioner till transkriberingen

Det finns i nuläget två sorters blanketter som du kan transkribera. Den ena kallar vi för "uppteckningsblankett" och dessa ser i princip alltid likadana ut. De innehåller fälten som nämns nedan. Den andra sorten kallar vi för "fritext". Dessa uppteckningar har ett friare utseende och kan vara i formen av ett brev, till exempel. För dessa uppteckningar med detta format anger man innehållet i ett enda textfält, till skillnad från uppteckningsblanketten.

 •  Börja med att ange (om de står med på uppteckningsblanketten):
  • Berättat av:
  • Född år:
  • Född i:
  • Fält under berättat av:
  • Titel:
  • Text:
 • Skriv av raderna exakt som de står, även stavfel. Överstrukna ord kan ignoreras. Om texten radbryts i uppteckningen, klicka då på Enter för att påbörja en ny rad i textfältet.
 •  Om du inte kan läsa något ord på uppteckningen, ange ”###” istället för ordet ifråga. Är det flera ord bredvid varandra som inte kan tydas, skriv ”###” för varje ord.
 • Ibland förekommer specialtecken i uppteckningarna. I den mån du kan, skriv även dessa tecken i avskriften. Det kan till exempel vara ô, skriver som ett o med ^ över.
 • Ibland har upptecknaren fortsatt på en mening nedanför raderna på blanketten. Skriv med det i textfältet. Övriga ord eller tecken som ligger i marginalerna men som inte hör till själva uppteckningen, behöver du inte transkribera. Detta kan du i stället skriva ned i kommentaren till uppteckningen.
 • Består uppteckningen av flera sidor får du gärna skriva in samtliga sidor i samma ruta, men markera när du börjar skriva på en annan sida med ny rad följt av / (ett snedstreck) och sedan ny rad igen där du påbörjar avskriften från nästa sida.
 • Du kan också välja att skicka in en kommentar till avskriften.
 • Ange, om du vill, ditt namn och din e-postadress. Tryck sedan på skicka.
 • Efter kvalitetssäkring kommer texten sedan att publiceras på Folke och införlivas i Isofs digitala arkiv.
Transkriberingsfunktion.