Instruktioner och sökhjälp

Arkivmaterial är det förvalda läget att söka i. Klicka istället på Skriva av om du vill transkribera material eller läsa redan avskrivna uppteckningar.

Bildvisar sökfunktionen med kolumner Arkivmaterial och Skriva av.

Koordinatpunkter

Alla blåfärgade koordinatpunkter på kartan är klickbara och markerar orter med accessioner eller uppteckningar. Varje punkt representerar en socken. Klickar man på en koordinatpunkt med en siffra på, vilket markerar att det finns flera sökträffar från det området, zoomar kartan in. Klickar man på en blå punkt utan siffra öppnas en förteckning över arkivmaterial från området.

Statistik

Klicka på hamburgermenyn, det vill säga ikonen i sökfältet längst upp till vänster med tre horisontella streck med blå bakgrund, om du vill se statistik på användningen i Folke. Här finns information om hur många uppteckningar som blivit transkriberade och av vem, till exempel. Denna sida är under uppbyggnad och kommer att innehålla mer information framöver.

Sökningar

Det finns flera olika sätt att söka i Folke:

Arkivmaterial

  • Innehåll. Sök efter valfria sökord.
  • Person. Här kan du söka efter en särskild insamlare/upptecknare.
  • Ort. Sök efter särskilda orter här. Är man intresserad av alla accessioner från en viss ort är det lättaste sättet att klicka sig fram till orten man är intresserad av och på så sätt få en förteckning över alla texter från området.

”Digitaliserat” är det förvalda läget att söka i. Då får man matchningar på material som är digitaliserat och som finns tillgängligt i Folke. Välj "Allt" om du vill få upp alla sökträffar.

Accession och uppteckning med filtreringsfunktioner.

Väljer man "Avskrivet" får man upp alla accessioner som har en eller fler avskrivna uppteckningar kopplade till sig. Man ser framsteg i transkriberingen i kolumnen längst till höger (Avskriven).

Visar stapel över antal avskrivna uppteckningar.

Skriva av

För att få bäst sökresultat under fliken Skriva av, bocka då i "Avskrivet" och sök sedan efter valfria sökord (Innehåll). Då söker du direkt i alla de uppteckningar som hittills blivit transkriberade och kommer ge dig mest exakta träffar.
  • Innehåll. Sök efter valfria sökord.
  • Person. Här kan du söka efter en särskild insamlare/upptecknare. I takt med att uppteckningar skrivs av, kommer du även kunna söka efter berättare.
Uppteckning och kategorier.
  • Ort. Sök efter särskilda orter här. Är man intresserad av alla uppteckningar från en viss ort är det lättaste sättet att klicka sig fram till orten man är intresserad av och på så sätt få en förteckning över alla texter från området.

Det förvalda läget är "För avskrift". Då visas alla uppteckningar som går att skriva av.

Välj ”Allt” för att söka efter alla uppteckningar, både avskrivna och ej avskrivna.

Långa titlar i sökresultatet

När du söker efter ett specifikt ämne kommer du i många fall få ett stort antal träffar. Titlarna för varje accession/uppteckning är ofta långa. Söker du till exempel efter ”Djävulen”, kommer du att få träffar som ser ut som på bilden nedan. Klickar du på titeln kan du sedan klicka för att läsa hela accessionen som en PDF. I det här fallet kommer uppteckningen om djävulen först i PDF:en. Om du i stället är intresserad av och har sökt på ”Hemmet”, får du skrolla dig fram i PDF:en tills du når uppteckningen om hemmet.

Lista.

Se uppteckningar från en accession

I visningsläget av en PDF som är kopplad till en accession kan du också direkt se uppteckningarna som accessionen består av - se pilen i bilden nedan. Klicka där pilen visar för att öppna "mappen" med uppteckningarna.

Uppteckningarna är numrerade enligt det sidnummer de har i accessionen. Ibland står titlarna på uppteckningarna med - det betyder att just den uppteckningen har blivit transkriberad och fått sin titel avskriven.

Växla till uppteckningar från accession.

Visa resultat på kartan

Klickar man på en blå koordinatpunkt öppnas en förteckning ”Sökträffar” över sökresultat och eventuella andra accessioner eller uppteckningar från orten – beroende på om du har valt utgångsläget Arkivmaterial eller klickat i Skriva av. Utifrån listan väljer man den post man är intresserad av genom att klicka på dess titel. Det finns också information om upptecknare och årtal. Är man intresserad av fler uppteckningar från samma insamlare är det möjligt att klicka sig vidare till hens personsida.

Visa sökträffar som lista

Alla sökresultat visas dels på kartan, dels i form av en lista. Under ”Visa resultat som lista” direkt under sökrutan finns en förteckning över sökresultat med information om titel, kategori, socken och landskap, uppteckningsår och materialtyp. Du ser också direkt hur antalet sökträffar för din sökning.

Accessioner eller uppteckningar som inte har en ort tillskriven till sig visas endast under denna lista. Det kan vara dig till hjälp om du till exempel söker efter en viss sorts kategori och titel, till exempel.

Lista.

Stjärnmärkningar

Du kan stjärnmärka de accessioner eller uppteckningar du är särskilt intresserad av. De samlas i en lista längst ner i vänstra hörnet på kartan, märkt med symbolen av en stjärna.

Karta med lista.

Skriv av slumpmässig uppteckning

Klickar du på denna knapp slumpas en av alla tusentals uppteckningar fram för avskrift. Använd gärna denna knapp om du vill testa på att transkribera uppteckningar.

Bakgrundskarta

I nedre högra hörnet på kartan är det möjligt att zooma ut eller in. Över zoomfunktionen kan du välja om du vill ha ett annat utseende på kartan, eller lägga till sockengränser.