Hållbarhetstermgruppen

Tydliga termer och begrepp inom hållbar utveckling underlättar kommunikation och kunskapsspridning i samhället.

Termer ur Hållbarhetstermlistan i form av ett jordklot

Hållbarhetstermgruppen arbetar för att tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Gruppen består dels av sakkunniga från olika vetenskapliga discipliner, dels av representanter från myndigheter, medier och intresseorganisationer som har till uppgift att kommunicera kunskapen till en bred målgrupp. Gruppen samordnas av Språkrådet på Isof, som driver arbetet som en del av myndighetens arbete med FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Syftet med att ha tydliga termer och begrepp är att underlätta kommunikation och kunskapsspridning mellan exempelvis forskare, journalister, politiker och allmänhet. De färdiga termposterna publiceras löpande i Hållbarhetstermlistan och i Rikstermbanken.

Språkrådet bidrar med språklig kompetens: Åsa Holmér och Karin Webjörn är erfarna terminologer, och Linnea Hanell är diskursanalytiker verksam inom ett forskningsprojekt om samhällskommunikation för hållbar utveckling.

Deltagare i Hållbarhetstermgruppen 2023

 • Hanna Berheim Brudin, Naturskyddsföreningen
 • Marika Haeggman, Stockholm Resilience Centre
 • Linnea Hanell, Språkrådet, Isof (samordnare)
 • Åsa Holmér, Språkrådet, Isof
 • Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre
 • Johan Krüger, Naturvårdsverket
 • Anna Liljemalm, Forskning & Framsteg
 • Sofia Malmgård, facköversättare
 • Gustav Strandberg, SMHI Rossby Centre
 • Sverker Sörlin, Historiska studier, KTH
 • Anna Volckerts, Panorama, Klimatpolitiska rådets kansli
 • Karin Webjörn, Språkrådet, Isof (samordnare)

Vid behov tillfrågas ytterligare experter utanför gruppen.