Kunskapsspridning om språkteknologi för små språk i Norden

Många små språk saknar tillgång till språkteknologiska verktyg, som stavningskontroll och maskinöversättning. Men de är inte helt utan språkteknologi. Därför satsar Språkbanken Sam på att sprida kunskap. Ett exempel på det är en en språkteknologisk utbildningssatsning som gjordes 2022–2023.

Målet med satsningen var att nå ut med information om språkteknologi till personer som skriver på något av språken nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, meänkieli, kvänska eller färöiska. Satsningen var ett samarbete mellan flera nordiska länder.

För att nå ut med information till språkanvändare arbetade Språkbanken Sam med språkambassadörer från varje språk, till exempel språkvårdare, lärare och språkkonsulenter. Språkambassadörerna utbildades och spred sedan kunskapen vidare i sina respektive språksamhällen.

Utbildning

Språkambassöderna utbildades en vecka hos Giellatekno på Tromsö universitet som har utvecklat flertalet av de språkteknologiska verktygen. Därefter deltog ambassadörerna vid en workshop hos Grönlands språksekretariat, Oqaasileriffik, där de lärde sig om hur grönländsk språkteknologi har kommit så långt.

Kunskapsspridning

Efter utbildningen spred språkambassöderna kunskapen vidare, bland annat genom att arrangera workshoppar och göra videoinstruktioner till de språkteknologiska verktyg som finns, hur de installeras och kan användas. I projektrapporten finns mer information om vad språkambassöderna för varje språk gjorde.

Projektfakta

Projektet finansierades av Norska Kunskapsdepartementet och samordnades av Språkbanken Sam.

Medverkande

  • Språkbanken Sam, Sverige
  • Giellatekno, forskningsgruppen för samisk språkteknologi, Tromsö universitet, Norge
  • Grönlands språksekretariat, Oqaasileriffik, Grönland
  • Sametinget, Sverige
  • Árran lulesamiskt språkcenter, Norge
  • Kvensk institutt, Norge
  • Färöarnas universitet, Färöarna

Varaktighet

2022-2023

Redovisning

Projektet redovisades i form av en rapport som godkänts av Norges Kunnskapsdepartement och Nordiska ministerrådet. Läs projektrapporten här Pdf, 423.7 kB..

Läs mer

Utforska Giellateknos språkteknologi Länk till annan webbplats.

Utforska Oqaasileriffiks grönländska språkteknologi Länk till annan webbplats.