Folktro, myter och väsen

Våra folkminnesexperter kan svara på generella frågor men har också olika specialistområden.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden

Susanne Nylund Skog

 • Vardagligt berättande
 • Identitetsskapande
 • Kulturarv
 • Migration
 • Hälsningar
 • Samlande

Tommy Kuusela

 • Förfrågningar om folkminnen
 • Arkivsamlingar Uppsala
 • Arkivsamlingar Umeå
 • Folktro
 • Religion
 • Kulturhistoria
 • Fornnordisk religion
 • Djur ur ett historiskt perspektiv
 • Sägner, sagor, myter
 • Ryktesspridning
 • Trolldom, häxor, magi, folkmedicin

Marlene Hugoson

 • Förfrågningar om folkminnen
 • Arkivsamlingar Uppsala
 • Arkivsamlingar Umeå

Fredrik Skott

 • Förfrågningar om folkminnen
 • Arkivsamlingar Göteborg
 • Sägenkartan
 • Digital humaniora, digitalt tillgängliggörande
 • Folktro, sägner, sagor
 • Magi, trolldom, folkmedicin
 • Ritualer
 • Ämneshistoria folkminnen