Marlene Hugoson

Forskningsarkivarie, folkminnen

Arbetar med

  • Förfrågningar om folkminnen
  • Information om institutets arkivsamlingar i Uppsala och Umeå
  • Kontaktperson för en rad samverkansprojekt (forskning, bokutgivning och musik)
  • Interna verksamhetsfrågor och verksamhetshistorik
  • Visningar