Tommy Kuusela

Forskningsarkivarie, folkminnen

Arbetar med

 • Förfrågningar om folkminnen
 • Arkivväskan
 • Barn och ungdomsgruppen
 • Projektet Kunskapsbank över traditionell småskalig matkultur
 • Sägenkartan
 • Projektet Folktrons väsen, igår och idag
 • Sociala medier för folkminnen
 • Kunskapsspridning

Forskningsintressen

 • Folktro och folktrons väsen
 • Magi och trolldom
 • Sagor och sägner
 • Myter, sagor och sägner i populärkulturen
 • Relationen mellan människor och djur i äldre tid
 • Fornnordisk religion

Uppdrag

 • Styrelseledamot i Nathan Söderblom-sällskapet
 • Styrelseledamot i Länsforskningsrådet i Uppsala län
 • Styrelseledamot i Isländska sällskapet
 • Kommittén för Early North European Seminars (ENES)
 • Verksam inom Sällskaps- och husdjursseminariet vid Uppsala universitet
 • Verksam inom Human-Animal Studies vid Stockholms universitet