• Huvudmeny

Svenskt dialektlexikon (SDL)

SDL planeras omfatta ett band och behandla ett urval av ord ur det centrala dialektala ordförrådet. Lexikonet är den första översiktliga dialektordboken sedan J. E. Rietz Svenskt Dialekt-lexikon utgavs 1862-67.

I SDL kommer endast ordförrådet i svenska dialekter inom det nuvarande Sveriges gränser att behandlas. Materialet som SDL bygger på är de dialektordsamlingar som förvaras vid Isofs arkiv i Uppsala. Samlingarna innehåller drygt sju miljoner ordlappar, där de äldsta uppgifterna är från 1600-talet.

Ordbokens artiklar ska framför allt innehålla uppgifter om ordens betydelse. Språkprov är också viktiga för att visa hur orden använts. Hur orden uttalas anges inte lika ofta.

Lexikonets främsta målgrupp är den dialektintresserade allmänheten, däribland gymnasieelever, studenter och personer med intresse för hembygd, släktforskning etc.

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Annika Karlholm

E-post: Annika Karlholm

Eva Thelin

E-post: Eva Thelin