Annika Karlholm

Forskningsarkivarie, dialekter

Information

  • Disputerade 2000 i Nordiska språk på avhandlingen Folkligt bildspråk. En studie över djurbenämningar i metaforisk användning i svenska dialekter.
  • Arbetade under 2002–2008 på Svenska Akademiens ordbok.

Arbetar med

  • Svenskt dialektlexikon
  • Förfrågningar om dialekter

Forskningsintressen

  • Semantik (speciellt bildspråk, metaforer) 
  • Etymologi
  • Ord och sak (bl.a. föremål- och redskapsbeteckningar)
  • Lexikografi
  • Dialektgeografi
  • Traditionella dialekter