Vägledningar på isof.se

Med hjälp av våra Vägledningar får du konkreta tips och råd som du kan ha nytta av i ditt arbete eller inom en specifik uppgift. Vägledningarna tas fram av våra experter och riktar sig till olika målgrupper. Här beskriver vi några av vägledningarna.

Vägledningar är ett nytt inslag på vår webb där vi ger handfasta råd och stöd till olika målgrupper. Våra vägledningar riktar sig till olika målgrupper, ibland är de väldigt nischade mot specifika yrkesgrupper och ibland är de väldigt generella för alla intresserade. Vissa vägledningar kan vara omfattande medan andra kan vara ganska korta.

Skriva klarspråk

Hur gör man när man skriver vårdat, enkelt och begripligt? Här får du några råd och tips. Vägledningen Skriva klarspråk är en kortfattad vägledning i hur man skriver klarspråk. Vi kommer under 2021 att lansera en längre vägledning.

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler är vägledning för alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. Den innehåller bland annat kapitel om att skriva klarspråk, att skriva för webben och hur man arbetar med text och form. I egna kapitel tas också vanliga språkfrågor upp som stavning, avstavning, böjning, ordbildning, stor och liten bokstav, förkortningar, skiljetecken, hop- och särskrivning och källhänvisningar.

Flerspråkighet i arbete

Flerspråkighet i arbete är en vägledning för alla som arbetar på en flerspråkig arbetsplats. Vägledningen består av tre delar. Den första delen ger en överblick över hur flerspråkighet fungerar i stora drag, den andra handlar om språkinlärning och den tredje om kommunikationen mellan förstaspråkstalare och inlärare. Sist i skriften finns en lista med saker förstaspråkstalare och arbetsgivare kan tänka på i kommunikation med andraspråkstalare.

Lämna förslag till Levande traditioner

Isof ansvarar för Levande traditioner, som är en nationell förteckning med exempel på immateriella kulturarv. Här hittar du information om vilka traditioner som kan komma med på förteckningen, hur du gör för att skriva ett underlag och skicka in ett förslag och vad som händer efter att du skickat in förslaget.

Webbriktlinjer för svenskt teckenspråk

Webbtillgänglighet handlar om översättningar till andra språk än svenska och om att anpassa webbplatser till standarder och tekniska krav på webblösningar. I vägledningen Webbriktlinjer för svenskt teckenspråk har vi samlat undersökningar och rapporter där du hittar information och webbriktlinjer för svenskt teckenspråk och lämpliga tekniska lösningar för filmad teckenspråkig översättning.

Spana in våra andra luckor i lanseringskalendern!