Flerspråkighet i arbete

En vägledning för alla som arbetar på en flerspråkig arbetsplats.

Skriften består av tre delar. Den första delen ger en överblick över hur flerspråkighet fungerar i stora drag, den andra handlar om språkinlärning och den tredje om kommunikationen mellan förstaspråkstalare och inlärare. Sist i skriften finns en lista med saker förstaspråkstalare och arbetsgivare kan tänka på i kommunikation med andraspråkstalare.

Den som främst vill ha några handfasta råd kan läsa listan i slutet. Den som vill ha lite mer bakgrund till flerspråkig kommunikation kan dessutom läsa del tre. Del ett och två ger en bakgrund till de rekommendationer vi ger och är viktiga för den som leder en verksamhet med andraspråkstalare eller ett arbete om flerspråkigheten på en arbetsplats.

Frågorna i slutet av varje avsnitt är tänkta som underlag för den som leder språkarbete på en arbetsplats eller som underlag för gruppdiskussioner för en arbetsplats där man vill arbeta med språk och till exempel ta fram en språkpolicy tillsammans med medarbetarna.