Seminarium om översättning till jiddisch

Institutet för språk och folkminnen (Språkcentrum för jiddisch samt Språkrådet) och Paideia arrangerar ett seminarium om översättning till jiddisch.

Observera att seminariet är uppskjutet till den 11 december!

Magi på mame-loshn!

Bokuppslag med text på jiddisch

Sida ur ”Stutshkovs Oytser”, en tesaurus för jiddisch.

Paideia, Språkrådet och Språkcentrum för jiddisch (Institutet för språk och folkminnen) arrangerar ett praktiskt seminarium om översättning till jiddisch. Seminariet leds av Arun Viswanath, som har översatt Harry Potter till jiddisch. Du som deltagare behöver inte vara översättare, det räcker med att du är intresserad av jiddischöversättning. Du måste dock vara redo att lyssna på jiddisch och att utifrån dina förutsättningar översätta till jiddisch i grupp muntligt och skriftligt. Tanken är att man ska kunna utvecklas oavsett vilken nivå man befinner sig på.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på jiddisch med ett begränsat antal deltagare .

Information

Tid: Den 11 december, klockan 09.00–17.00. OBS! Nytt datum

Plats: Stockholm

Anmälan: Anmäl dig senast den 1 december genom den här e-postadressen: jiddisch@isof.se

Övrigt: Meddela om du har speciella behov beträffande kost!

Välkommen!