Projektet Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg

Ett projekt som undersöker segregations- och gentrifieringsprocesser i Göteborg ur ett språkvetenskapligt perspektiv.

Det du ser omkring dig betyder något! Hur man väljer språk och skylt (till exempel bild och form) beror inte på tillfälligheter. Vem är avsändaren? Vem är mottagaren? Vilket budskap vill avsändaren förmedla?

I projektet Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg undersöks segregations- och gentrifieringsprocesser ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Genom att undersöka språk i fyra områden i Göteborg (Frölunda, Gamlestaden, Gårdsten och Nya Hovås) vill vi undersöka hur dessa två sociala processer samverkar och hur de återspeglas i det offentliga rummet. Vi undersöker vilka språk som är mest synliga i de olika områden, hur enskilda språk används med skilda funktioner vid olika tillfällen och hur förställningar om olika språks värde påverkar människors agerande och rörelsemönster.

För att kunna göra detta dokumenterar vi synligt språk (till exempel skyltar och andra texter i det offentliga rummet) i de områden vi undersöker. I projektet är individers röster och berättelser om det egna området en viktig del. Hur ser de på flerspråkighet, vilka föreställningar har de om olika språks värde och användningsområden?

Projektet är ett samarbete mellan Isof och Göteborgs universitet och projektägare är Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

På sidan Språkliga landskap Länk till annan webbplats. hittar du mer information om projektet samt publikationer och presentationer från projektet.

Projektfakta

Projektdeltagare från Isof
Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
2019–2022

Samverkan
Projektet är ett samarbete mellan Isof och Göteborgs universitet och projektägare är Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Finansiering
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektets hemsida
www.gu.se/forskning/sprakliga-landskap Länk till annan webbplats.