Personnamn i Sverige

Våra namnexperter kan svara på generella frågor men har också olika specialistområden.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden
Katharina Leibring
  • Moderna personnamn
  • Namnlängden
  • Djurnamn
  • Eftermedeltida personnamn
  • Övriga namn

Daniel Solling

  • Sveriges medeltida personnamn
  • Medeltida personnamn

Lennart Ryman

  • Äldre personnamn
  • Sveriges medeltida personnamn