Daniel Solling

Forskningsarkivarie, namn

Fil. dr

Arbetar med

  • Forskar bland annat om medeltida och tidigmoderna personnamn samt om övriga namn