Minoritetsspråkspriset 2023 tilldelas Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen får årets minoritetsspråkspris för att han genom sina många insatser för meänkieli höjt statusen för språket och kulturen både hos minoriteten själv och det omgivande samhället.

Person som tar emot blommor och diplom.

Bengt Pohjanen tar emot priset från kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Tone Gellerstedt/Isof.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk i Sverige och uppmuntrar till fortsatt arbete. Utmärkelsen går till en person, kommun, förening, organisation eller liknande. Bengt Pohjanen får utmärkelsen för sina många insatser för meänkieli.

Juryns motivering:

Bengt Pohjanen har genom sina många insatser för meänkieli höjt statusen för språket och kulturen både hos minoriteten själv och det omgivande samhället och fått människor att känna sig stolta över sitt modersmål.

Minoritetsspråkspriset delades ut den 27 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Parisa Liljestrand.

Kontakt

Anna Gezelius
Enhetschef Nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk, Isof

E-post: anna.gezelius@isof.se
Telefon: 073-558 60 45

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!