Minoritetsspråkspriset 2022 tilldelas Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund får årets minoritetsspråkspris för sin långa och breda kamp för att stärka det svenska teckenspråkets ställning.

Personer på scen.

Minoritetsspråkspriset delades ut på Språkrådsdagen 2022. På bilden Åsa Henningsson från Sveriges Dövas Riksförbund, moderator Lena Lind Palicki och kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Isof.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk i Sverige och uppmuntrar till fortsatt arbete. Utmärkelsen går till en person, kommun, förening, organisation eller liknande. Sveriges Dövas Riksförbund får utmärkelsen bland annat för sitt arbete med språklig tillgänglighet för döva och för att ha initierat forskning om svenskt teckenspråk, en viktig faktor vid erkännandet av det svenska teckenspråket. Genom EU och FN har förbundet även bidragit till att stärka andra länders teckenspråk.

Juryns motivering:

Sveriges Dövas Riksförbund har i 100 år arbetat för erkännande av svenskt teckenspråk som språk och som redskap för lärande. Organisationen arbetar brett med att stärka det svenska teckenspråkets ställning och med tillgänglighetsfrågor för teckenspråkiga, såväl nationellt som internationellt.

Minoritetsspråkspriset delades ut den 11 maj 2022 på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Kontakt

Anna Gezelius
Samordnare för minoritetsspråk, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: anna.gezelius@isof.se
Telefon: 073-558 60 45

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!