Avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk

Avdelningen ansvarar för verksamheten som rör de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråket och myndighetens språkcentrum. Avdelningen bereder beslut om fördelning av statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken.

Vid avdelningen finns två enheter:

  • Enheten för språkvård
  • Enheten för språkcentrum

Avdelningschef: Harriet Kowalski.

Kontakt

E-post

registrator@isof.se

Telefon

0200-28 33 33 (växel). Växeln är öppen måndag–fredag kl. 9–16.30.

Postadress

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk
Box 20057
104 60 Stockholm

Besöksadress

Alsnögatan 7, 7 trappor
116 41 Stockholm