Avdelningen för stöd och utveckling

Avdelningen är ett administrativt stöd till generaldirektören och ansvarar för myndighetens övergripande kommunikation, administrativa funktioner inom ekonomi, personal, juridik, arkiv, registratur och bibliotek samt planerar och samordnar myndighetsgemensamma processer, digitalisering och it-system samt samordnar, utvecklar och underhåller detta i dialog med övrig verksamhet.

Vid avdelningen finns tre enheter:

  • Enheten för ledningsstöd
  • Enheten för verksamhetsstöd
  • Enheten för användarstöd

Avdelningschef: Ulrika Sjöberg.

Kontakt

E-post

registrator@isof.se

Telefon

0200-28 33 33 (växel). Växeln är öppen måndag–fredag kl. 9–16.30.

Postadress

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Avdelningen för digital utveckling och kommunikation
Box 135
751 04 Uppsala

Besöksadress

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 19
752 37 Uppsala