Svenskinlånade munrörelser

Lexikala tecken har lexikala munrörelser. Dessa kan vara teckenspråkliga munrörelser eller svenskinlånade munrörelser som ingår i ett teckens form.

De olika munrörelserna beskrivs på sidan teckenuppbyggnad. Här beskrivs hur munrörelser kan användas för att skapa nya tecken.

Ett vanligt sätt att bilda nya tecken är att munrörelsen från ett svenskt talat ord lånas in till ett befintligt tecken, vars munrörelse ersätts med den inlånade munrörelsen. På det sättet kan man skapa nya tecken. Till exempel antas tecknet MILJÖ ha bildats från tecknet OMRÅDE, som fanns sedan tidigare. Dessa båda ligger nära varandra i betydelse. Det finns flera exempel på tecken som har samma manuella form men som skiljs åt med olika lexikala munrörelser, till exempel tecknen TEKNIK, PLANERA, SYSTEM och PROJEKT.

Exempel

MILJÖ

OMRÅDE

TEKNIK, PLANERA, SYSTEM och PROJEKT

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen