Bildningssätt för lexikala tecken

Här beskrivs olika typer av lexikala tecken uppdelade efter tecknens bildningssätt.

Nya lexikala tecken kan bildas på flera olika sätt. Tecknen kan bildas genom det svenska teckenspråkets inomspråkliga processer och genom inlån från andra språk. Här beskrivs tecknen utifrån deras olika bildningssätt.

Bildningssätt

De olika bildningssätt som lexikala tecknen kan delas in är följande: