Bokstaverade tecken

Bokstaverade tecken är tecken som ursprungligen är bildade genom bokstavering av svenska ord med hjälp av handalfabetet.

Bokstaverade tecken är tecken som ursprungligen varit inlånade skrivna svenska ord som bokstaverats med hjälp av handalfabetet, men som med tiden blivit reducerade. I normalfallet innehåller ett bokstaverat tecken bara två handformer. Dessa tecken liknar till formen vanliga tecken, och de har alltså samma struktur som ett enskilt tecken.

Ett exempel är de svenska orden hem och ut, som ursprungligen utfördes med handalfabetet men som i dag är så kraftigt reducerade att de numera är tecken. Dessa fungerar som verb: ÅKA-HEM ('åka hem') och GÅ-UT ('gå ut'). Andra exempel på bokstaverande tecken är adverbet NU@b, adjektivet TORR@b och substantivet ÖL@b.

Det finns vissa bokstaverade tecken som används istället för att teckna när man särskilt vill betona något. Exempel på sådana bokstaverande tecken: BRA@b, NEJ@b, KAN@b.

Man kan också bilda tecken från svenska förkortningar, till exempel förkortningar som Dagens Nyheter (DN@b), Arbetsförmedlingen (AF@b) och centimeter (CM@b).

Det finns ett fåtal tecken som består av förkortningar som inte finns i svenskan, till exempel CANCER@b och P-PILLER@b.

Exempel

ÅKA-HEM

GÅ-UT

NU@b

TORR@b

ÖL@b

BRA@b

NEJ@b

KAN@b

DN@b (’Dagens Nyheter’)

AF@b (’Arbetsförmedlingen’)

CM@b (’Centimeter’)

CANCER@b

P-PILLER@b

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen