Arbiträra tecken

Tecken som betraktas som godtyckliga kallas för arbiträra tecken.

Det är möjligt att de arbiträra tecknen en gång var motiverade, men eftersom teckenformerna förändras med tiden kan man inte längre avgöra om formen för ett arbiträrt tecken har ett samband med dess referent. Det saknas också kunskap och dokumentation om hur svenskt teckenspråk såg ut förr i tiden. Tecknen ÄVENTYR och FRÖKEN är exempel på arbiträra tecken.

Exempel

ÄVENTYR, FRÖKEN

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen