Teckenuppbyggnad

Lexikala tecken kan precis som ord delas in i mindre beståndsdelar. Ett tecken består av två delar: en manuell del som är händerna och en oral del som är munnen.

Munrörelsen fungerar då som en lexikal munrörelse. De båda delarna samverkar under teckenutförandet. I exemplet nedan kan man se hur den tecknande artikulerar med händerna och munnen samtidigt. Tecknet utförs med två händer som förs upp och ner växelvis i området framför den tecknandes kropp. Samtidigt som händerna utför en rörelse, utför även munnen en rörelse. Munnen är sluten vid inledningen av det manuella tecknet och vid slutet av det manuella tecknet är munnen öppen.

BIL

Manuell och oral del i tecknet BIL.

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen