Inlånade svenska sammansättningar

Det är vanligt att man lånar in svenska sammansättningar i det svenska teckenspråket. Det är då fråga om översättningslån av sammansatta svenska ord.

En del inlånade svenska sammansättningar blir permanenta lån och inkorporeras i teckenförrådet, medan andra inlån är mer tillfälliga. Man återger dem med befintliga tecken som motsvarar orden i den svenska sammansättningen. Det fungerar som en direktöversättning. Nedan visas exempel på inlånade svenska sammansättningar: SPRÅK^RÅDET (Språkrådet’) och HÖG^SKOLA (’högskola’).

I likhet med genuina sammansättningar kan de inlånade svenska sammansättningarna vara reducerade till formen. Till exempel i den inlånade sammansättningen DÖV^FÖRENING (’dövförening’), har handformen i förledet DÖV ersatts av handformen i efterledets tecken FÖRENING och därmed blivit reducerat genom att rörelsen hos de två tecknen har smält samman med varandra.

Ett annat exempel på en inlånad sammansättning med reduktion av formen är SJUK^HUS (’sjukhus’), där tecknet SJUK i förledet reducerats genom strykning av den upprepade rörelsen.

Exempel

SPRÅK^RÅDET ('Språkrådet')

HÖG^SKOLA ('högskola')

DÖV^FÖRENING ('dövförening')

DÖV och FÖRENING

SJUK^HUS ('sjukhus')

SJUK och HUS