Handalfabetet

Det svenska handalfabetet representerar svenska bokstäver i skrift.

Det finns en manuell form (handform) för varje svensk bokstav. Det svenska handalfabetet introducerades av Per-Aron Borg, som använde det i sin undervisning. I dag används handalfabetet främst för att återge namn på personer, orter, organisationer eller företag och liknande, men även för att återge ord som inte motsvaras av något tecken, som facktermer eller ord från svenskan.

Handalfabetet återges med handformen för en viss bokstav och utförs ihop med den svenska inlånade munrörelsen för just den bokstaven (se exemplet handalfabet för ’Anna’ och ’Teak’). Det finns även en kategori av tecken som kallas för bokstaverade tecken som är bildade från handalfabetet (läs mer på sidan Bokstaverade tecken).

Exempel

Det svenska handalfabetet

Handalfabet för ’Anna’ och ’Teak’

Per-Aron Borg

Per-Aron Borg var en svensk blind- och dövpedagog som startade den första dövundervisningen i Sverige år 1809. Sedermera grundade han Manillaskolan på Djurgården år 1812.