Inlån från andra nationella teckenspråk

Det förekommer i det svenska teckenspråket ett fåtal lån från andra nationella teckenspråk.

Teckenspråkiga människor har alltid haft ett globalt nätverk som de träffas och umgås i. På det sättet har tecken kunnat lånas in från andra nationella teckenspråk. Tecknet SVERIGE lånades i själva verket från det franska teckenspråket under 1800-talet.

Andra tecken som har lånats in är till exempel tecknen för KAXIG och WORKSHOP, som är inlånade från det amerikanska teckenspråket. Tecknet för MALAYSIA är inlånat från malaysiskt teckenspråk. Det handlar om inlån av hela teckenformer, som dock kan behöva anpassas efter det svenska teckenspråkets principer när det gäller val av handform eller rörelse.

Försvenskning av inlånade tecken

En del inlånade tecken kan ibland behöva försvenskas, det vill säga teckenformen kan behöva anpassas efter det svenska teckenspråkets begränsningar för hur ett tecken får utföras. Rörelserna och handformen kan vara annorlunda i andra nationella teckenspråk och följer då inte det svenska teckenspråkets fonologiska principer. Till exempel har handformen i tecknet för FLYGPLAN försvenskats jämfört med handformen i originaltecknet, som finns i andra länder. Det kan vara så att handformen i originaltecknet inte förekommer i det svenska teckenspråket, och då väljer man istället en svensk handform som liknar den handform som används i tecknet.

Exempel

KAXIG och WORKSHOP

MALAYSIA

SVERIGE

FLYGPLAN

Det svenska tecknet för ’flygplan’.

FLYGPLAN

Originaltecknet för flygplan.

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen