Sammansatta tecken

Sammansatta tecken består av två tecken som sätts ihop och tillsammans skapar en ny betydelse.

Svenskt teckenspråk har två typer av sammansättningar: genuina sammansättningar och inlånade sammansättningar från svenskan. De inlånade sammansättningarna kan du läsa mer om under Inlån från andra språk.

Genuina sammansättningar

Ett exempel på en genuin sammansättning är tecknet BEGÅVAD som innehåller två tecken, TÄNKA och DJUP, vilka satts samman för att skapa en ny betydelse.

Det är likadant med tecknet för VERKSTAD som satts samman av två tecken: LAGA och SKYLT.

Exempel

BEGÅVAD

TÄNKA och DJUP

VERKSTAD

LAGA och SKYLT

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen