Inlån från andra språk

Det svenska teckenspråket har främst lånat från svenskan, som är ett stort kontaktspråk för teckenspråkiga i Sverige.

Det är i det svenska teckenspråket vanligt med lån från svenskan på olika sätt: inlånade svenska sammansättningar, bokstaverade tecken, initialtecken och inlånade svenska munrörelser. Det är oftast samhällsord, facktermer och egennamn som lånas in.

Det förekommer också ett fåtal inlån från andra länders tecken. Inlån anpassas till teckenspråkets principer för teckenbildning på samma sätt som när utländska inlånade ord i svenskan anpassas till ett svenskt stavnings- och böjningsmönster.