Siffertecken

Siffertecken är en kategori av tecken som har med siffror att göra. Kategorin innehåller inte bara tecken för räkneord utan även tecken som betecknar ett begrepp i samband med ett antal.

Man kan bilda nya tecken med inkorporerade räkneord genom att använda handformer för grundtalen, vanligen från ett upp till åtta. Dessa räkneord inkorporeras i tecknet för att uttrycka antal av det som tecknet betecknar. Det finns många tecken av detta slag: antal kronor, klockslag, antal gånger, placering, våningsplan, nummer, antal mål (till exempel i en fotbollsmatch). Det är vanligt i tecken som uttrycker förfluten tid, framtid och tidsperioder: antal år, månader, veckor, dagar, och timmar. Räkneord kan även inkorporeras i det personliga pronomen som uttrycker flertal med specifikt antal.

Tecken som delar handform kan alltså på detta sätt få olika betydelse, beroende på vilken rörelse man utför. Gemensamt för till exempel tecken som utförs med handformen för ETT är att dessa olika tecken har just med siffran ett att göra: nummer ett, första plats, klockan ett och en krona osv.

Både tecknen för räkneorden och tecken med inkorporerad siffra hör till de kategorier av tecken som, i likhet med utpekande verb och pronomen, har egenskapen att kunna peka i rummet mot någon referent. Detta beskrivs närmare i avsnittet om teckenrummet.

I exemplen nedan visas först tecknen för räkneorden och därefter tecken som innehåller en siffra:

Exempel

Tecken för grundtal från ETT till TIO

Tecken för ordningstal FÖRST och TREDJE

Tecken med inkorporerat räkneord: NUMMER-ETT och NUMMER-TRE

Tecken med inkorporerat räkneord FÖRSTA-PLATS och TREDJE-PLATS

Tecken med inkorporerat räkneord KLOCKA-ETT och KLOCKA-FEM

Tecken med inkorporerat räkneord: EN-KRONA och FEM-KRONOR

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen