Personliga pronomen

Här presenteras de personliga pronomen som också kallas för pronominella pekningar.

Pronominella pekningar är en sorts personliga pronomen som utgörs av pekningar med pekfingerhanden. De kan uttrycka allt ifrån ’du’ till ’vi’ till ’de tre’. I det svenska teckenspråket används dock pekningar med pekfingerhanden även på andra sätt, till exempel för att skapa en riktning eller position för ett substantiv, eller för att peka på saker som finns omkring den tecknande. Det rör sig då inte om pronominella pekningar.

Tecknet PRO-1 uttrycker första personens pronomen och motsvaras i svenskan av pronomenet ’jag’. Tecknet PRO däremot uttrycker icke-första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’du’, ’han’, ’hon’, ’hen’, ’den’ eller ’det’ beroende på vem den pronominella pekningen riktas mot. Om pekningen riktas mot den person man samtalar med översätts tecknet med ’du’. Om den pronominella pekningen riktas åt ett annat håll än mot samtalsparten översätts tecknet med ’han’, ’hon’, ’hen’, ’den’ eller ’det’, som i exemplet PRO som riktas mot höger, där PRO inte riktas mot samtalsparten.

Om den pronominella pekningen syftar på flera personer eller föremål så lägger man till en svepande sidledsrörelse. Tecknet PRO-FLERTAL-1 uttrycker flertal av första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’vi’. Tecknet PRO-FLERTAL uttrycker flertal av icke-första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’ni’ eller ’de’, beroende på om pekningen riktas mot samtalsparten eller inte. I exemplet nedan (PRO-FLERTAL som riktas mot höger) riktas tecknet PRO-FLERTAL åt ett annat håll än samtalsparten och överätts därför med ’de’.

Flertal med specifikt antal

Det finns ytterligare ett par pronomentecken som används när man omtalar ett mer specifikt antal personer i flertal. Handformen i tecknet har då någon siffra som anger antalet på dem som åsyftas.

Pronomen med två personer

Tecknet PRO-DUAL-1 syftar på två personer, och handformen för tecknet hämtas just från handformen för siffran TVÅ. Om första person är inkluderad i det man vill uttrycka, så utförs tecknet vid kroppen, med korta rörelser i sidled mellan första person och icke-första person. Det motsvaras i svenskan antingen av ’vi’, ’vi två’, ’du och jag’ eller ’hen och jag’.

I tecknet PRO-DUAL däremot, där första person inte är inkluderad, utförs tecknet istället med handen längre ut från kroppen med korta rörelser i sidled mellan de två omtalade personerna. Det motsvaras i svenska antingen av ’ni’, ’de’, ’ni två’, eller ’de två’ beroende på hur tecknet riktas. I exemplet PRO-DUAL som riktas mot höger riktas pekningen åt ett annat håll än samtalsparten och översätts därför med ’de två’ eller ’de’.

Pronomen med fler än två personer

När man åsyftar fler än två personer används ett annat tecken, som innehåller handformen för någon siffra från TRE upp till ÅTTA. Detta tecken utförs med små cirkelrörelser. Tecknet PRO(3)-MULT-1 i exemplet nedan utförs vid kroppen och motsvaras i svenskan antingen av ’vi’ eller ’vi tre’. Tecknet PRO(5)-MULT utförs längre bort från kroppen och uttrycker icke-första person i en grupp av fem personer. Det motsvaras i svenskan antingen av ’ni fem’, ’de fem’, ’ni’ eller ’de’.

Exempel

PRO-1

PRO som riktas mot höger

PRO-FLERTAL-1

PRO-FLERTAL som riktas mot höger

PRO-DUAL-1

PRO-DUAL som riktas mot höger

PRO(3)-MULT-1

PRO(5)-MULT som riktas mot höger

Könsneutralt pronomen

Pronominell pekning är ett könsneutralt pronomen som kan sägas motsvaras av pronomenet ’hen’. Teckenspråket är alltså ett bland många andra språk som har könsneutrala pronomen, i likhet med finskan, kinesiskan och persiskan.

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen