Objektspronomen

Det finns en liten grupp personliga pronomen som uttrycker objektsform i singular.

Till objektspronomenen hör en liten grupp personliga pronomen som uttrycker objektsform i singular. Tecknet OBJ-PRO-1 har handformen måtthanden med handflatan inåt som förs nedåt på bröstet. Tecknet uttrycker första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’mig’. Tecknet OBJ-PRO har samma handform och samma nedåtrörelse, men utförs med handflatan utåt och längre ut från kroppen. Tecknet uttrycker icke-första personens pronomen och motsvaras i svenskan antingen av ’dig’ eller ’henne/honom/hen’ beroende på hur tecknet riktas.

När det gäller objektsformen i flertal används i stället personliga pronomen som uttrycker flertal: PRO-FLERTAL-1 och PRO-FLERTAL. I svenskan motsvaras dessa av ’oss’ respektive ’er’ eller ’dem’. Reflexiva pronomen som syftar tillbaka på subjektet, som svenskans ’sig’, förekommer inte i svenskt teckenspråk.

Exempel

OBJ-PRO-1

OBJ-PRO som riktas mot höger

PRO-FLERTAL-1

PRO-FLERTAL som riktas mot höger

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen