Possesiva pronomen

Tecknen för possessiva pronomen anger ägarförhållanden.

De possessiva pronomenen anger ägarförhållanden. Tecknet POSS-1 är possesivt pronomen för första person och motsvaras i svenskan av ’min’. Tecknet POSS uttrycker icke-första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’din’, ’hans’, ’hennes’, ’hens’ eller ’dennes’ beroende på tecknets riktning.

Possessivt pronomen som genitivmarkör

Tecknet POSS kan även fungera som genitivmarkör om tecknet står efterställt till substantiv, och det anger då substantivets ägarförhållande. Det motsvaras av svenskans genitiv-s, som i ’bilens’. I exemplet POSS efterställt till substantivet BIL står tecknet efterställt till substantivet BIL, och substantivet får då just betydelsen ’bilens’.

Possessivt pronomen för flertal

Om man talar om ett flertal ingår det en svepande sidledsrörelse i tecknet POSS, i likhet med hur flertal uttrycks när det gäller personliga pronomen. Tecknet POSS-FLERTAL-1 uttrycker första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’vår’. Tecknet POSS-FLERTAL uttrycker icke-första personens pronomen och motsvaras i svenskan av ’er’ eller ’deras’, beroende på tecknets riktning.

Exempel

POSS-1

POSS som riktas mot höger

POSS som efterställd till ett substantiv som uttrycker ’bilen-s’

POSS-FLERTAL-1

POSS-FLERTAL som riktas mot höger

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen