Lexikala tecken

Lexikala tecken är sådana tecken som har en uppslagsform.

När någon frågar efter hur tecknet för ett begrepp ser ut på svenskt teckenspråk, kan man visa med lexikala tecken.

Lexikala tecken kan tillhöra olika ordklasser som substantiv, verb, adjektiv, adverb, räkneord, pronomen, konjunktioner, interjektioner och prepositioner.

Här beskriver vi hur lexikala tecken är uppbyggda och vilka komponenter som ingår i ett teckens uppbyggnad (Teckenuppbyggnad). Därefter visas olika typer av bildningssätt för lexikala tecken (De lexikala tecknens bildningssätt).