Initialtecken

I initialtecken används handformer hämtade från handalfabetet. Exempel på sådana tecken är HYRA, TACK, HUR och MÅNDAG.

Initialtecken är uppbyggda på samma sätt som vanliga tecken, men använder bokstäver från handalfabetet som handform. Den bokstav som används motsvaras av första bokstaven i det svenska ord som motsvarar tecknets betydelse. Till exempel används i tecknet för TUNNELBANA handformen för bokstaven t. Möjligtvis har tecknet TUNNELBANA bildats från ett annat tecken för 'tunnel', som har samma teckenform, men en annan handform (ett pekfinger). Genom att ändra på just handformen kan man alltså skapa nya tecken. Det liknar sättet som man bildar nya tecken på genom att låna in svenska munrörelser (se inlånade svenska munrörelser).

Nedan visas exemplet TUNNELBANA, men även det mer godtyckligt bildade tecknet för ’institutet’.

Exempel

TUNNELBANA

INSTITUTET

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen