Språkcentrum: Öppet samråd för meänkieli

Isof kallar nu till öppet samråd för att informera om arbetet som pågår på språkcentrum för meänkieli och diskutera planen för tänkta projekt.

Information

Tid: Måndag 24 april kl. 16.00-18.00

Plats: Samråden sker digitalt via Zoom. En mötesinbjudan med länk skickas ut via mail efter anmälan till samrådet.

Anmälan: Via formuläret nedan. Anmäl dig så snart som möjligt. Antalet platser är begränsat till 50 personer.

Språkcentrum ska främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Språkcentrum för meänkieli verkar nationellt och kontoren är lokaliserade i Övertorneå och Kiruna.

Samrådet sker i form av ett öppet möte på Zoom där deltagarna kommer att få en presentation av arbetet som nu görs och ett antal frågor att diskutera och ta ställning till. Deltagarna kommer att delas in i så kallade breakout-rooms där man får diskutera för att sedan redovisa gruppens tankar för alla deltagare. Varje grupp kan också komma att ombes att skriva ner förslag i punktform och skicka in dem till Isof.

Anmälningsformulär

Kontakt

Elina Majakari, enhetschef Språkcentrum
elina.majakari@isof.se

Göran Lahti, språkfrämjare meänkieli
goran.lahti@isof.se

Britta Tervaniemi, språkfrämjare meänkieli
britta.tervaniemi@isof.se

Mervi Erkheikki
mervi.erkheikki@isof.se

Adjungerad till mötet: Anna Gezelius, enhetschef Språkvård
anna.gezelius@isof.se