Extra utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Denna utlysning riktar sig till föreningar som vill ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller som vill anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande träffar, med fokus på det talade språket. Prioritet är barn, unga eller generationsöverskridande. Det finns totalt 2,1 miljoner kronor att söka.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 2 oktober 2023.

Bedömningsgruppen sammanträder den 3 november och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor. Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2023 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Läs mer och ansök

På sidan Aktuella utlysningar kan du läsa mer om bidraget och hur man söker det.