Lisäavustusta kansallisille vähemmistökielille

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (Isof) jakaa lisäavustusta yhdistyksille ja organisaatioille, jotka toimivat kansallisten vähemmistökielten revitalisoimiseksi.

Tämä lisäavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joissa laaditaan pedagogista materiaalia kansallisilla vähemmistökielillä tai joissa järjestetään kielitapaamisia, kielikylpyjä tai muita vastaavia, varsinkin puhuttua kieltä edistäviä toimia. Etusijan saavat hankkeet, joissa kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret tai jotka käsittävät useita sukupolvia. Avustuksen määrä on yhteensä 2,1 miljoonaa kruunua.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään maanantaina 2. lokakuuta 2023.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on saanut toimeksiannon jakaa valtionavustusta kansallisille vähemmistökielille, joita ovat jiddiš, meänkieli, romani, saame ja suomi.

Ryhmä, joka arvioi avustushakemukset, kokoontuu 3. marraskuuta. Päätös hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään noin kahden viikon kuluttua.

Hyväksytyt avustukset on pyydettävä käyttöön ennen vuoden 2023 päättymistä. Avustukset myös maksetaan hakijalle 2023, mutta avustusta voi käyttää koko hankeajan.

Avustusta voivat hakea yhdistykset, organisaatiot tai säätiöt, jotka eivät ole valtiollisia tai kunnallisia ja jotka toimivat voittoa tavoittelematta Ruotsissa.

Lisätietoja hakemusmenettelystä (ruotsiksi) isof.se/stod-och-sprakrad/bidrag till-minoritetsspraken/soka-bidrag