Våga prata jiddisch

Projektet Våga prata jiddisch syftar till att få jiddischtalare att känna sig bekvämare med att prata språket, och att ge de mer avancerade talarna en möjlighet att kunna ta del av litterära texter på en avancerad nivå. Varje år ordnas därför en helgs språkbad.

Böcker på jiddisch.

Avancerade jiddischtalare ägnar sig mer åt litteratur under språkbadet.

2019 samlades 95 deltagare från hela landet, med åldersspridningen 15 till 92 år, på en kursgård utanför Stockholm, dit toppföreläsare från USA och Israel hade bjudits in. Föreläsningarna hålls ofta på två språk så att även människor som är intresserade, men inte ännu kan språket, ska kunna delta.

Jiddisch har kommit till Sverige i vågor, de första församlingarna etablerades redan på 1780-talet. I dagsläget kan 2 000–3 000 personer i Sverige tala eller förstå jiddisch, men språket är en viktig kulturbärare för betydligt fler.

Bakom projektet Våga prata jiddisch står Sveriges Jiddischförbund. Länk till annan webbplats.