TURVA Föräldraförening

TURVA Föräldraförening ordnar finskspråkiga aktiviteter i samarbete med Sverigefinska skolan i Stockholm. Det är en tvåspråkig skola där 50 procent av undervisningen sker på finska och 50 procent på svenska.

Emmi Bachman och Janira Brinaru visar några av de böcker som TURVA Föräldraförening har köpt in för läsprojektet.

Föräldraföreningen har genomfört enkäter bland eleverna för att ta reda på hur det står till med läsandet på finska. Läsning är en nyckel till större ordförråd och bättre resultat i skolan. 76 procent av eleverna svarade att de ogillade att läsa böcker på finska.

TURVA startade då ett läsprojekt där man köper in bra skönlitteratur och sätter upp mål för läsningen. 40 000 sidor per klass ska läsas per år, 10 000 sidor på finska och 10 000 på svenska i skolan – lika många hemma. Och nu läses det så det knakar! Belöningen har varit en övernattning i skolans matsal där man får läsa med ficklampa så länge man vill.

Vi frågade en lärare på skolan om man har märkt något resultat av läsningen och det har man. Det har skett en stor utveckling, inte bara i svenska och finska men också i ämnen som SO och NO.