Tornedalingar i Stockholm

Föreningen Tornedalingar i Stockholm anordnar en läsecirkel och en skrivkurs på meänkieli. Läsecirkeln startade år 2010. Då fick deltagarna jobba sig fram ord för ord i ganska enkla texter för att förstå böjningar etc.

Person uppställda för kameran.

Medlemmar ur föreningen Tornedalingar i Stockholm, från vänster Christina Hedström, Elina Kangas (språkvårdare i meänkieli från Språkrådet), Irene Lassinantti, Sören Svartz, Lisbeth Nåmark och Tage Rowa.

I dag, åtta år senare, läser de en översättning till meänkieli av August Strindbergs Ett drömspel. ”De flesta av oss är uppvuxna i familjer där våra föräldrar och mor- och farföräldrar talade meänkieli hemma. I skolan var det strängt förbjudet att tala meänkieli eller finska. Ingen av oss läste eller skrev på vårt språk under vår uppväxt, så för oss är det viktigt att erövra vårt skrivna språk.”