Språkläger

Den 1–3 juli 2019 arrangerade Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) ett meänkielispråkläger för barn. 43 barn deltog i lägret som ägde rum på Perttugården i Tärendö.

Människor samlade utomhus.

På kvällarna blev det spontana uppträdanden av barnen på språklägret.

Det blev bland annat målar- och skrivarverkstäder, lekar, sånger, cirkusskola, skylt- och armbandstillverkning, lassokastning, bastubad, övernattning på gården och en uppskattad badutflykt.

Alla deltagare uppmuntrades att använda meänkieli och många av aktiviterna leddes av en pedagog. En av ledarna pratade bara meänkieli, medan övriga vuxna även pratade svenska med barnen. Ett mål var att öka barnens intresse för språket och att fler ska välja det som tillval i skolan. Ett annat mål var att föräldrna ska se språket som en tillgång för barnen.

Deltagarna åkte därifrån utrustade med många fler ord och sånger och flera av dem önskade att det skulle finnas fler språkläger under sommaren.