Met Nuoret

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia.

Personer runt bord.

Josephine Ylipää, Juliana Bergman och Johanna Nordblad Sirkka från föreningen Met Nuoret tillsammans med Anna Gezelius från Isof år 2017.

De verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vill vara ett språkrör för barn och ungdomar i högre instanser.

Föreningen har fick år 2017 Isofs revitaliseringsbidrag för projektet Meänkieli språkpaket. Idén kommer från det finska språkpaketet som tagits fram för nyblivna föräldrar och syftar till att få unga vuxna att tala meänkieli med sina barn.