Meänmaa

Organisationen Meänmaa har starkt bidragit till att höja statusen på och medvetandet om meänkieli. I Bengt Pohjanens kyrkobostad anordnas flera olika verksamheter, många av dem är språkrevitaliserande projekt i meänkieli.

Under sommaren 2017 anordnar föreningen till exempel kulturvecka med unga och deras föräldrar för att de med hjälp av olika aktiviteter ska få träna på att tala meänkieli.

Två personer vid bord fullt med böcker.

I Överkalix träffade vi författaren Bengt Pohjanen som är ordförande i föreningen Meänmaa, här tillsammans med institutets minoritetsspråkssamordnare Anna Gezelius. På bordet ses många av de böcker i meänkieli som Bengt har varit med att ta fram.