Meän Akateemi

Föreningen Meän Akateemi anordnar seminarier, utställningar och samlingar med barn och ungdomar för att ge tillfälle att prata och sjunga på meänkieli.

Korpilombolo är ett starkt säte för meänkieli där många språkrevitaliserande aktiviteter äger rum. Vi träffade Anders Alapää samt Linnea Nylund och hennes systrar som är ankare i föreningen Meän Akateemi.

Föreningen har bland annat kämpat för att barnen i området ska kunna välja meänkieli som språk i högstadiet. Efter många diskussioner med Skolverket kom så lagen 1 juli 2015, som ger elever som tillhör de nationella minoritetsspråken utökad rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det behövs heller inte fler än en elev för att undervisningen ska kunna bedrivas.