Finska kulturens vänner

Finska kulturens vänner är en Stockholmsbaserad förening som arbetar med olika projekt för att framför allt hjälpa finsktalande ungdomar att bibehålla sitt språk. Under sex år har de anordnat skrivarkurser för mellanstadie- och högstadiebarn som går på tvåspråkiga skolor i Stockholm Botkyrka, Upplands Väsby och nu senast också i Eskilstuna.

Person som sitter runt ett bord.

Medlemmar ur Finska kulturens vänner, från vänster Kerttu Jokela, Raija Piironen, Liisa Paavilainen, Salla Vartiainen, Maarit Turtiainen, Marja Riekkinen, Juhani Niemi. Sist sitter Anna Gezelius och Riina Heikkilä från Språkrådet.

Maarit Turtiainen håller i kurserna och reser till de olika orterna för att jobba med barnen, hon är en riktig eldsjäl! Föreningen anordnar också finska skrivartävlingar för barn och ungdom sedan fem år tillbaks. Vinnarna tar emot sina priser vid den årliga finska bokmässan.