Projektet Svenskan i Amerika

Projektet var en pilotundersökning av hur svenskan i USA ter sig i dag och hur dagens amerikasvenska skiljer sig från den som talades för 50 år sedan.

Projektet spelade in svenskamerikaner av första, andra och tredje generationen i Minnesota, USA. Insamlingsresor ägde rum i juni 2011 och 2012 med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Samarbete​

Projektet var ett samarbete mellan flera institutioner och i projektgruppen ingick från Isof Jenny Nilsson, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.

Projektfakta

Projektdeltagare från Isof
Jenny Nilsson, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Samverkan
Samarbetsprojekt mellan Isof, Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Finansiering
Insamlingsresor 2011 och 2012 med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.