Projektet Svenska som pluricentriskt språk

Interaktion och variation i pluricentriska språk – kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska.

Många av världens språk är så kallade pluricentriska språk, det vill säga språk som talas i fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma sätt i olika länder bara för att man talar samma språk? Eller ser de kommunikativa mönstren olika ut? Det var just det som programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk undersökte.

Samtal i Sverige och Finland

Programmet jämförde samma typer av samtal i liknande miljöer i Sverige och Finland, med fokus på domänerna service, lärande och vård där en stor del av samtal utanför den privata sfären utspelar sig. Programmet fokuserade på skillnader och likheter i samtalsmönstren mellan sverigesvenska och finlandssvenska samtal. Dessutom upprättades en sökbar databas som också kan användas till framtida undersökningar.

Bidrag till teoriutveckling

En viktig del inom programmet var att bidra till den internationella teoriutvecklingen inom forskningen om pluricentriska språk. Genom att använda teorier och metoder som samtals-analys och kommunikationsetnografi kunde programmet belysa och förklara pluricentriska språkfenomen som tidigare forskning inte riktigt kunnat komma åt. På så vis bidrog programmet till att utveckla den så kallade variationspragmatiken, samtidigt som vi fått ny kunskap om vad som är speciellt med finlandssvenska respektive sverigesvenska samtal.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Jan Lindström, professor, Helsingfors universitet
  • Jenny Nilsson, docent, Isof
  • Catrin Norrby, professor, Stockholms universitet
  • Camilla Wide, professor, Åbo universitet

Pågick
2013–2020

Programmets webbplats
www.su.se/svefler/ivip Länk till annan webbplats.

Samverkan
Programmet var ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Isof, Stockholms universitet och Åbo universitet. Programmet koordinerades från Stockholms universitet.

Finansiering
Programmet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.