Remissvar och yttranden

Vi svarar på remisser inom frågor som handlar om språk och kultur i Sverige och yttrar oss i frågor som berör Isofs expertområden.

Isofs generaldirektör svarar på frågor om myndighetens remissvar och yttranden.

Kontaktuppgifter till generaldirektör Martin Sundin