Klarspråk, tillgänglighet och kommunikation

Våra experter i svenska språket kan svara på generella frågor men har också olika specialistområden.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden

Linnea Hanell

 • Myndighetsinformation
 • Hälsokommunikation
 • Samhällskommunikation
 • Klarspråk
Ingrid Olsson
 • Klarspråk

Gabriella Sandström

 • Klarspråk
 • Nordiskt språksamarbete

Ola Karlsson

 • Skrivregler
 • Webbtillgänglighet
 • Teckenhantering
 • Främmande geografiska namn
 • Internetspråk
 • Nyord
 • Mediespråk

Sofia Tingsell

 • Grammatik,
 • Flerspråkighet
 • Svenska som andraspråk